Mutatieformulier

Voor aanmelden en opzeggen voor de PV en/of onderafdelingen.
Niet meer dan één formulier per onderafdeling inzenden.

For registration and termination for PV and / or subdivisions.
No more than one form per subsection submitting.

Relatie met Unilever / Relation with Unilever

(Was) werkzaam bij (indien werkzaam bij Unilever)
(Was) working by(if employed by Unilever)

Referentie nr (indien werkzaam bij Unilever)
Reference number (if employed by Unilever)

Maatschappij nr (indien werkzaam bij Unilever)
Company number (if employed by Unilever)

Global ID


Achternaam / Surname

Initialen / Initials

Roepnaam / Name

MaleFemale

Geboren / Born (like 19-03-1975)

Adres, Huisnummer / Address, number

Postcode / Zip code

Plaats / Location

Email

IBAN Bank*

*Voor niet URDV-leden (buitenleden, Unilever Weena, Unilever “De Brug”)
Voor URDV PV-leden wordt de contributie via het salaris ge- int.
*For non-members URDV (outside members, Weena Unilever, Unilever "The Bridge")
The membership fee for purposes of promotion URDV PV members int via salary.

Gaat akkoord mat automatisch incasso / Agree to direct debet
akkoord / agree

Opzegtermijn bedraagt 3 maanden / notice period is 3 months


Aanmelden / RegisterOpzeggen / Terminate

Voor (for)

PV URDV
Biljartvereniging
Fitnessclub
Fotoclub
Klaverjasclub
LabTab
Roparun
Tennisvereniging
Vitality Runners
Wijnclub
Zaalvoetbalclub

Ingang Datum / input date (like 01-11-2014)

Bij een lidmaatschap van een onderafdeling hoort altijd een PV URDV lidmaatschap met basis contributie (zie contributes).
With a membership of a subdivision always hear a PV URDV basic membership dues (see contributes)


Antwoord bevestiging / reply confirmation

Spring naar toolbar